Logistieke Consultancy Intramuraal

Logistieke Consultancy Intramuraal van Brocacef geeft advies op maat over de optimalisatie van de logistieke processen in uw ziekenhuis- of (zorg)instellingapotheek.

Advies op maat leidt tot optimale logistieke processen in uw instelling

Hoe kunt u in deze tijd van groeiende patiëntaantallen en dalende budgetten toch zorgen voor betere medicatieveiligheid en een reductie van de wachttijden, spillage en kosten? Simpel: door uw logistieke processen te optimaliseren. Logistieke Consultancy Intramuraal van Brocacef geeft u advies over optimale geneesmiddelendistributiesysteeminrichting, magazijninrichting, voorraadbeheer, verhuiscoördinatie, voorraadinventarisatie en procesoptimalisatie.

Neem contact op met onze medewerkers 

Op zoek naar advies op maat? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of contactformulier.

Waarom kiezen voor Logistieke Consultancy Intramuraal van Brocacef?

  • Objectief advies van onze consultants met ruime marktkennis en een sterke focus op logistiek en digitalisering
  • Altijd een pragmatische en projectmatige aanpak
  • Minder handlings- en voorraadkosten door ons advies voor een optimale magazijninrichting
  • Up-to-date overzicht van uw voorraden
  • Minimale besparing van 20% op ruimtebeslag
  • Aantoonbaar minder fouten in uw logistieke processen
  • Gegarandeerde continuïteit in uw dienstverlening door onze zorgvuldige verhuiscoördinatie

Altijd advies dat u verder helpt

Logistieke consultancy Intramuraal bestaat uit diverse diensten voor apotheken in ziekenhuizen en (zorg)instellingen. Hieronder vindt u de drie belangrijkste.  Het volledige overzicht vindt u in onze brochure. Waar u ons ook voor inschakelt: ons advies helpt u verder!

Geneesmiddelendistributiesysteem (GDS)

Het Geneesmiddelendistributiesysteem van Brocacef kunt u gerust een evolutie in uw distributie noemen. Zoals u weet worden de laatste jaren bij een groot aantal ziekenhuizen de verpleegactiviteiten verplaatst naar de ziekenhuisapotheek. Daarnaast neemt het belang van medicatieveiligheid en proces efficiency toe. Onze adviseurs kunnen u helpen dit belang te onderstrepen. Wij kunnen haalbaarheid bepalen en implementeren vervolgens een optimaal distributiesysteem. Waardoor uw ziekenhuisapotheek op een effectieve wijze een grote stap kan zetten richting uitbreiding van haar dienstverlening.

Magazijninrichting, voorraadbeheer en -inventarisatie

Door het magazijn in de apotheek in uw ziekenhuis of (zorg)instelling opnieuw in te richten, kunt een flinke efficiency-slag maken en op ruimte en voorraad besparen. Onze ervaren consultants adviseren u over de optimale routing en opslag- en handlingssystemen (robotisering, leverancierskeuze en artikelindeling). Verder kunnen zij u alles vertellen over hoe u uw apotheek kunt herinrichten op alfabetische volgorde, over de omloopsnelheid of andere varianten om de loopafstand en procesfouten te minimaliseren. U krijgt ook advies over hoe u kunt voldoen aan de IGZ-eisen, Arborichtlijnen en bewaarcondities die gelden bij nieuwe inrichtingen. Wij maken ons advies bovendien zeer inzichtelijk: u kunt bij ons een creatieve blauwdruk van uw magazijn, een 3D-weergave van het magazijnontwerp en een tot op de centimeter nauwkeurig doorgerekend stappenplan krijgen.

Ook op het gebied van voorraadbeheer kunnen wij u bijstaan. Met ons rekenmodel krijgt u snel een duidelijk beeld van de voorraad en voorraadsturing. Op eenvoudige wijze bepaalt u de locatie, de optimale bestelhoeveelheden en de veiligheidsvoorraden die passen bij het afnamepatroon van elk 
afzonderlijk artikel. Hierdoor bespaart u op ruimtebeslag, voorraad én handlingskosten. Kortom: u grijpt niet meer mis en tilt uw dienstverlening naar een hoger niveau. 

Wilt u een up-to-date overzicht van uw voorraden? Inventariseer dan uw fysieke voorraad periodiek in uw ziekenhuis of (zorg)instelling. Dit gebeurt met een barcodescan. Bij het scannen brengen we ook de totale waarde van de producten in uw voorraden in kaart. Zo heeft u altijd grip op uw voorraden.

Procesoptimalisatie

Met de uitgebreide Lean-gereedschapskist van Brocacef kunt u, met het oog op uw patiënten en de zorg die zij nodig hebben, uw logistieke processen optimaliseren. Wij brengen de bestaande processen voor u in kaart en visualiseren deze door middel van bijvoorbeeld een ‘Brown Paper’. Vervolgens kijken we naar aspecten die een Lean bedrijfsvoering in de weg. Hierna kunnen we u een advies geven waarin wij u op vakkundige wijze een passende oplossing bieden.

Verhuiscoördinatie: geen struikelblokken bij het verhuizen van uw apotheek

Een succesvolle verhuizing van uw apotheek of magazijn betekent dat alles soepel moet verlopen. Bekende struikelblokken hierbij zijn nogal eens de techniek, ICT en de planning en communicatie tussen alle betrokken partijen. Met ontevreden klanten en overbelaste medewerkers als gevolg. Wilt u liever direct een sterke basis voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening? Schakel dan onze consultants in. Zij weten als geen ander wat er speelt bij de realisatie van nieuwbouw- of verbouwplannen en kunnen u dit complexe proces volledig uit handen nemen. Onze consultant maakt een verhuisdraaiboek voor alle processen. Hierbij geldt: optimale ontzorging leidt tot een optimale verhuizing!

Nieuwe diensten, met uw behoeften als uitgangspunt

De consultants van Brocacef wijzen u de weg als het gaat om inrichting, distributie, robotisering, voorraadbeheer, organisatie en digitalisering. Zij nemen bij hun advisering steevast u huidige en toekomstige behoeften als uitgangspunt. Dit leidt tot nieuwe diensten: Logistieke Consultancy blijft zich continu ontwikkelen.

Hoe kunnen wij u verder helpen?