Meer over onze organisatie

Voortdurend streven naar verbetering betekent dat wij ons steeds blijven ontwikkelen. Dat kan alleen met een goede en solide basis.

Meerdere bedrijven, één focus

Brocacef Groep is onderdeel van de Duitse PHOENIX Groep, met McKesson Europe AG als tweede aandeelhouder. Brocacef Groep N.V. is de holding die direct of indirect de aandelen houdt van de onderliggende BV’s waarin de diverse zorgactiviteiten plaatsvinden. Het handelsregisternummer van de holding is 30122110. Statutair is ons concern gevestigd in Maarssen. Onze locaties zijn verspreid over het hele land. Hierbij richt ons merk Brocacef zich op de zakelijke markt, terwijl BENU de consumentenmarkt bedient.

Slim, persoonlijk, toegankelijk

Maar belangrijker is wat ons verbindt: onze focus op de gezondheidszorg. De ruim 5.000 medewerkers van Brocacef Groep zijn dagelijks bezig om die zorg zo slim, persoonlijk en toegankelijk mogelijk te maken. Op die manier zetten wij ons samen met onze partners in voor een optimale zorgervaring, nu en in de toekomst.

Peter de Jong

Peter de Jong,        voorzitter groepsdirectie 

Bart Tolhuisen

Bart Tolhuisen, groepsdirecteur financiën

Gerard Mulder

Gerard Mulder, groepsdirecteur groothandel

Jan-Pieter Hallema

Jan-Pieter Hallema, groepsdirecteur retail

Compliance

Gedragscodes en klokkenluidersregeling

De term 'compliance' of ‘naleving’ in het Nederlands, verwijst naar regels en richtlijnen die tot doel hebben ervoor te zorgen dat een bedrijf en haar werknemers zich houden aan de bestaande voorwaarden en wetten. De belangrijkste focus van compliance is het mogelijk maken en creëren van eerlijke concurrentie en het voorkomen en elimineren van corruptie.

Compliance is een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur van de PHOENIX groep en Brocacef Groep en is afgeleid van onze fundamentele bedrijfswaarden. Verantwoordelijk en compliant handelen staat centraal in het succes van ons bedrijf. Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als zorgaanbieder dragen, is respectvolle samenwerking ook cruciaal voor een vertrouwensrelatie met onze klanten, zakenpartners en belanghebbenden.

Binnen de PHOENIX groep en Brocacef Groep is onze compliance gebaseerd op meerdere belangrijke pijlers waaronder:

Onze beleidsregels bepalen, in concrete bewoordingen, de overtuiging van ons bedrijf dat corruptie, concurrentie en wangedrag geen plaats hebben binnen de PHOENIX groep en Brocacef Groep of in onze samenwerking met klanten en zakelijke partners. Overtredingen worden niet getolereerd. Passende onderzoeken worden uitgevoerd en, indien nodig, worden er sancties opgelegd.

Een concern brede compliance organisatie zorgt ervoor dat de regels in het hele PHOENIX concern worden gehandhaafd en gecontroleerd. Daarnaast zijn lokale compliance managers verantwoordelijk voor de naleving in de afzonderlijke landen.

Meldingssysteem

De PHOENIX groep heeft een online meldingssysteem. Of u nu een PHOENIX-medewerker, Brocacef Groep-medewerker of een derde partij bent, u krijgt de kans om vragen te stellen of vermoedelijke schendingen van de nalevingsregels of feitelijke incidenten anoniem te melden.

Het systeem wordt beheerd door een externe serviceprovider. Uw identiteit als klokkenluider kan daarom niet worden getraceerd, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met het verstrekken van deze informatie.

Het meldingssysteem is op elk gewenst moment te openen via deze link.

In de klokkenluidersregeling van Brocacef Groep wordt de wijze van melden van een vermoeden van een misstand of een onregelmatigheid beschreven en de omgang met dergelijke meldingen door Brocacef Groep. Meer informatie over onze klokkenluidersregeling kunt u nalezen op:

Neem contact op met Nienke van Dijk, Hoofd juridische zaken/compliance manager Nederland, via juridischezaken@brocacef.nl

Hoe kunnen wij u verder helpen?