Farmaceutische industrie

Brocacef zet haar internationale netwerk in om de farmaceutische industrie efficiënte oplossingen te bieden voor opslag en distributie van medicijnen.

Optimale distributie en gebruik van farmaceutische producten

Wij verzorgen voor u de opslag en distributie van de door uw farmaceutische bedrijf geproduceerde medicijnen. Verder kunnen we patiënten begeleiden bij de uitleg, inname en toediening van specialistische medicijnen.

Als groothandel zorgen wij voor een efficiënte en flexibele distributie van uw medicijnen en medische hulpmiddelen onder apothekers, apotheekhoudende huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Als onderdeel van de PHOENIX group hebben wij ook toegang tot de internationale markt. In ons magazijn slaan we uw producten op volgens strikte richtlijnen. Daarbij bieden we managementinformatie, zoals afzetcijfers per product en per categorie. Bovendien ontwikkelen we samen met leveranciers van specialistische medicijnen Patiënt Supportprogramma's met levering aan huis en deskundige begeleiding. Via onze BENU-apotheken ontwikkelen we zorgtrajecten, waardoor patiënten uw producten trouw en op de juiste manier gebruiken. 

Hoe kunnen wij u verder helpen?